วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กีฬาสากลสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
ประวัติการก่อตั้งสมาคม บทบัญญัติและข้อปฎิบัติของสมาคม แนะนำคณะกรรมการบริหาร ประวัติและความหมายของกีฬาเทควันโด เทควันโดในประเทศไทย ข่าวสารการแข่งขัน และประวัตินักกีฬา
http://www.thaitkdasso.org/

ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเทควันโด และข่าวการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของทางชมรม และการจัดการแข่งขันเทควันโดในประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น